Hierbij presenteren wij u de Voortgangsrapportage 2019.