Overzicht programma's

Programma 4. Onderwijs

Programma 4. Onderwijs

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

€ 2.442.837

5,1 %

Baten

€ 900.498

1,0 %