Overzicht programma's

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

€ 1.338.685

2,8 %

Baten

€ 218.541

0,2 %