Overzicht programma's

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten & baten

x (€ 1)

Lasten

€ 1.523.621

3,2 %

Baten

€ 484.256

0,5 %