Overzicht programma's

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Lasten & baten

x (€ 1) x (€ 1)

Lasten

€ 11.067.753

22,9 %

Baten

€ 70.695.596

79,3 %